DYCKIA(ディッキア)

Dyckia Marnier-lapostollei

  • ¥ 3,300

Dyckia (ML × BS) × (Toothy × R.kaz)

  • ¥ 3,200

Dyckia delicata GF F1 × T-REX

  • ¥ 3,200

Dyckia goehringii red × delicata GF F1 (Double Head)

  • ¥ 5,800

Dyckia goehringii red × execelsa Silver (Double head)

  • ¥ 10,800